BANDENBANDEN BEKIJK ALLE BANDENBEKIJK ALLE BANDEN DEALERSDEALERS

Duurzame mobiliteit

INLEIDING

INLEIDING

Vandaag de dag rijden er wereldwijd bijna 800 miljoen voertuigen rond. Dit cijfer zou tegen 2030 kunnen verdubbelen. Dit roept allerlei vragen en problemen op, onder meer op het gebied van gezondheid en veiligheid, energie- en grondstoffenbeheer, milieubescherming en levenskwaliteit. Voor deze steeds dringender wordende vragen en problemen dienen antwoorden gevonden te worden. In een alsmaar vrijere wereld willen de mensen steeds meer, maar ook beter, reizen. De gestage groei van het vrachtvervoer leidt tot een demografische groei.

ONZE 7 UITDAGINGEN

ONZE UITDAGINGEN

De World business Council for sustainable development (WBCSD), verenigt ongeveer 200 internationale bedrijven die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling. Michelin is sinds 2001 lid van de WBCSD en heeft deelgenomen aan het Sustainable Mobility Project (SMP) dat 7 fundamentele doelstellingen voorstelt :

 • Uitdaging 1: Het terugdringen van de uitstoot, andere dan broeikasgassen, verbonden aan het vervoer. Dit  om te voorkomen dat de uitstoot hiervan een wereldwijd volksgezondheids probleem wordt.
 • Uitdaging 2: Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) verbonden aan het vervoer, tot een aanvaardbaar niveau.
 • Uitdaging 3: Het wereldwijd terugdringen van het aantal doden en gewonden ten gevolge van verkeersongevallen.
 • Uitdaging 4: Het terugdringen van geluidshinder verbonden aan transport.
 • Uitdaging 5: Het terugdringen van verkeersopstoppingen.
 • Uitdaging 6: De mobiliteitsverschillen afvlakken die bestaan binnen de verschillende landen en tussen de rijke en arme landen.
 • Uitdaging 7: Het bevorderen van de mobiliteit voor de gehele bevolking in ontwikkelde en ontwikkelingslanden.

ONZE AANPAK

ONZE AANPAK

Om de 7 doelstellingen van het Sustainable Mobility Project te behalen heeft Michelin een lijst opgesteld van 10 beleidsintenties :

 • Duurzame producten en diensten leveren

 • Kwaliteit van de werkomgeving bij Michelin

 • Diversiteit binnen onze teams

 • Maatschappelijke betrokkenheid

 • Relaties met de leveranciers

 • Bedrijfsrisicobeheer

 • Milieubeheer van de Michelinvestigingen

 • Milieu-impact van het bandengebruik

 • Recycleren van versleten banden

 • Onze bijdrage aan duurzame mobiliteit

Om meer te weten te komen over het Sustainable Mobility Project