BANDENBANDEN BEKIJK ALLE BANDENBEKIJK ALLE BANDEN DEALERSDEALERS

Basisgegevens banden

De verbouwing van rubberbomen zorgt jaarlijks voor het levensonderhoud van 30 miljoen mensen

Michelin 18 mei 2010

Milieu

Toch wordt het bestaan van deze boeren bedreigd door de ontbossing. Bandenfabrikanten verbruiken bijna 70% van de wereldproductie van natuurlijk rubber. Het is dus aan bedrijven zoals MICHELIN om deze natuurlijke rijkdommen te beschermen en te bewaren en om de houdbaarheid van de rubberboomverbouwing (Hevea) te verzekeren.

Decennialang heeft MICHELIN bijna 21.000 hectare Hevea-plantages in Brazilië en Nigeria verbouwd, die tegemoetkomen aan 12% van de vraag naar natuurlijk rubber van MICHELIN in de hele wereld. Om de gezondheid op lange termijn van de Hevea-oogst in Brazilië bijvoorbeeld te beschermen, investeerde MICHELIN in een duurzaam landbouwprogramma om strategische, sociale, economische en milieuresultaten te genereren. Deze lokale boerderijen staan ook zelf in voor de basisverwerking en ontwikkelen andere types culturen tussen de Hevea, zoals cacao en bananen.

De biodiversiteit van tropische wouden beschermen

MICHELIN creëerde ook 'ecologische corridors' die de drie stukken Atlantisch woud verbinden, teneinde continuïteit te scheppen vanaf de oceaankust tot aan de gebieden in het binnenland, een zone van zo'n 3.000 hectare. Dit tropisch woud, dat zich oorspronkelijk uitstrekte langs de hele Braziliaanse kustlijn, is nu nog maar 10% van zijn oorspronkelijke grootte: daardoor is het een van de meest bedreigde tropische wouden ter wereld.

Nauwe samenwerking met lokale landbouwgroepen

MICHELIN werkt nauw samen met de plaatselijke regering en biodiversiteitsgroepen om deze corridors te ontwikkelen. Bovendien heeft MICHELIN rubberplantages ontwikkeld die in het bezit zijn van families door aan kleine naburige boerderijen (1.000 families) resistente Hevea-soorten te geven die geproduceerd zijn door het kweekonderzoeksprogramma onder leiding van MICHELIN en CIRAD (Centre International pour la Recherche Agronomique et le Développement). Door de stijgende prijzen en andere commodity's ziet de plaatselijke gemeenschap dat het zin heeft om een producent te zijn en zorgen zij voor een gewaarborgde bevoorradingsbron.

Een nieuw dorp

MICHELIN besliste ook om 18 hectare grond te schenken voor de bouw van een nieuw dorp, Nova Igrapiuna genoemd, hoofdzakelijk voor de rubbertappers en hun gezinnen. Het dorp is uitgerust met moderne waterbehandelingseenheden en beschikt over groene open ruimte, medische voorzieningen en scholen.

Herbebossingsprogramma

Na een onderzoek van het gebied en zijn soorten werd ook een herbebossingsprogramma opgestart. Meer dan 2.700 hectare van onze rubberplantage in Bahia, Brazilië is volledig onbebouwd gelaten om het ongerept woud en de flora en fauna te helpen beschermen. Het project heeft ook dieren heringevoerd en ecotoerisme in het gebied rond de waterval aangemoedigd om het milieu beter te beschermen.

Het milieubewustzijn aanwakkeren

In een poging om het ecosysteem te beschermen, helpt MICHELIN om het milieubewustzijn aan te wakkeren binnen de regionale gemeenschap in samenwerking met verschillende organisaties (CETREL, BioBrazil en Tropical Nature Foundations). Hier verneemt u meer over dit milieu-educatieprogramma.

Biologisch en landbouwonderzoek

In de gebieden waar zijn Hevea-plantages zijn, voert MICHELIN ook biologisch en landbouwonderzoek uit, met de volgende doelstellingen voor ogen:
  • De technieken voor de exploitatie van de Hevea-boom verbeteren om de productiekosten te drukken
  • De opbrengsten van de oogsten doen stijgen
  • De kwaliteit van natuurrubber verbeteren
  • Ziektes van Hevea-bomen bestrijden

Rubberboomziektes bestrijden

MICHELIN heeft nauw samengewerkt met een groot aantal universiteiten, wetenschappelijke instanties en onderzoeksorganisaties om efficiënter te kunnen optreden tegen een Zuid-Amerikaanse ziekte veroorzaakt door microcyclus ulei, een schimmel die de bladeren van de Braziliaanse Hevea aanvalt en de Aziatische en Afrikaanse plantages ernstig zou kunnen bedreigen. De resultaten van dit onderzoek hebben het ook mogelijk gemaakt om de Hevea-soorten te selecteren en te reproduceren die resistenter zijn tegen aanvallen door parasieten. Gedurende verschillende jaren hebben wij jonge, schimmelresistente rubberbomen geschonken aan naburige, kleinschalige boerderijen in Brazilië. In 2008 alleen al schonken wij 200.000 bomen.

Behoud van de natuurlijke rijkdommen

In Nigeria zetten de vier MICHELIN-plantages zich ook in voor de bescherming van het milieu. De 500 hectare tropisch regenwoud in de Osse River plantage aan de grens van het Okumu National Park (beschermd sinds 1999) worden vandaag beschouwd als het laatste tropische regenwoudreservaat in het westelijk deel van het land. Dankzij deze plantage kreeg MICHELIN in 2002 de prijs van de Nigerian Conservation Foundation (NCF) voor de meest miliieuvriendelijke onderneming in Nigeria.

Oude banden recycleren

Oude banden recyclen

Vandaag belanden steeds minder oude banden op vuilnisbelten of stortplaatsen, aangezien er nieuwe recyclagemogelijkheden zijn ontwikkeld en meer mensen zich bewust worden van de gevolgen voor het milieu. MICHELIN zet zich met hart en ziel in om het milieu te beschermen en neemt actief deel aan de beweging in de bandenindustrie om de recyclage van oude banden aan te moedigen. In Europa is het dumpen van hele banden op vuilnisbelten en stortplaatsen verboden sinds 2003 en het dumpen van versnipperde banden sinds 2006.

  • Autobanden
  • 4x4/SUV
  • BESTELWAGEN - CAMPER
Loader