België/Belgique

Duurzame mobiliteit

INLEIDING

INLEIDING

Vandaag rijden wereldwijd bijna 800 miljoen voertuigen, een cijfer dat tegen 2030 zou kunnen verdubbelen. Dit roept allerlei dringende vragen en problemen op, onder meer op het gebied van gezondheid en veiligheid, energie- en grondstoffenbeheer, milieubescherming en levenskwaliteit. Bovendien eisen deze vragen en problemen een dringende oplossing. In een vrije wereld willen de mensen niet alleen meer maar ook beter reizen. Tegelijkertijd leidt een groeiende bevolking tot een gestage groei van het vrachtvervoer.

ONZE UITDAGINGEN

ONZE UITDAGINGEN

De World business Council for sustainable development, verenigt zowat 200 internationale bedrijven die hetzelfde engagement delen voor duurzame ontwikkeling. Michelin is sinds 2001 lid van de WBCSD en heeft deelgenomen aan het Sustainable Mobility Project (SMP) dat 7 doelstellingen voorstelt:

Meer over onze 7 doelstellingen

1. De terugdringing van de uitstoot andere dan broeikasgassen verbonden aan het vervoer, een wereldwijd vraagstuk op het gebied van volksgezondheid

2. De terugdringing tot een aanvaardbaar niveau van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) verbonden aan het vervoer

3. De terugdringing wereldwijd van het aantal doden en gewonden ten gevolge van verkeersongevallen

4. De terugdringing van geluidshinder verbonden aan het vervoer

5. De terugdringing van verkeersopstoppingen

6. De mobiliteitsverschillen afvlakken die bestaan binnen de landen en tussen de rijke en de arme landen

7. De bevordering van mobiliteit voor de gehele bevolking in ontwikkelde en ontwikkelingslanden

ONZE AANPAK

ONZE AANPAK

Om de 7 doelstellingen van het Sustainable Mobility Project te bereiken, heeft Michelin een lijst opgesteld van 10 beleidsintenties

Lees de 10 beleidsintenties

  • Duurzame producten en diensten
  • Kwaliteit van de werkplek op onze vestigingen
  • Diversiteit binnen onze teams
  • Gemeenschapsrelaties
  • Leveranciersrelaties
  • Bedrijfsrisicobeheer
  • Milieubeheer van onze vestigingen
  • Milieu-impact van bandengebruik
  • Recycleren van versleten banden
  • Onze bijdrage aan duurzame mobiliteit

Meer over ons programma van duurzame mobiliteit